Wydarzenia 22 Mar 2016 | Redaktor
Św. Rita motywuje do działania

Pielgrzymi święcą tutaj róże i modlą się o pomoc w sprawach, które uważają za beznadziejne. Dekretem ks. Biskupa Jana Tyrawy kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty został niedawno ogłoszony Diecezjalnym Ośrodkiem Kultu Świętej Rity.

Dlaczego parafianie i czciciele Rity ubiegali się o to miano dla fordońskiego kościoła? Ksiądz proboszcz Mirosław Pstrągowski wyjaśnia – Nie chodzi o to, żeby się szczycić, ale o to, że to nas zobowiązuje. „Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie”. Jeżeli dany kościół nosi np. tytuł sanktuarium, bazyliki mniejszej, to jest to zobowiązanie dla wspólnoty, żeby robiła coś więcej, żeby służyła pielgrzymom przybywającym do tego miejsca – mówi.

Ksiądz proboszcz dodaje także, że parafianie i pielgrzymi chcą, by było to miejsce nie tylko pomocy modlitewnej, ale także pomocy specjalistycznej, miejsce rozmowy. Stąd pomysł, by w domu parafialnym powstało specjalistyczne poradnictwo, z którego mogłyby korzystać rodziny i osoby samotne.

Co jeszcze przemawia za pomysłem specjalistycznego działania na rzecz rodzin? – Kiedyś to, co się popsuło, naprawiono – mówi proboszcz – teraz się to od razu wyrzuca. Tak się też dzieje w małżeństwach, rodzinach. Wychodzimy z propozycją pomagania – mówi.

Św. Rita z racji swojej trudnej sytuacji w małżeństwie wydaje się szczególnie odpowiednią orędowniczką dialogu i zgody w rodzinach. Zgromadzono już wiele świadectw działania tej świętej, także w sprawach rodzinnych. Ksiądz proboszcz przytacza historię matki modlącej się o powrót córki: zgodnie ze zwyczajem przekazuje się poświęconą różę osobie, za którą się modlimy – ponieważ w tym przypadku było to niemożliwe, kobieta zasuszała róże przyniesione z nabożeństw. Zgromadziła ich aż 19. Wytrwałość została nagrodzona – córka wróciła, mówiąc, że czuła, że matka cały czas o niej pamięta.

Marcowe nabożeństwo do świętej Rity będzie już nabożeństwem 35. Ksiądz Pstrągowski zapowiada, że po 50 nabożeństwach zostanie wydana książka, w której takich świadectw będzie można przeczytać znacznie więcej. Znajdą się w niej także wygłoszone do tej pory kazania, będą zdjęcia i dokumenty, jak chociażby wydany dekret powołujący Diecezjalny Ośrodek Kultu Świętej Rity.

Ksiądz proboszcz i parafianie każdego 22. dnia miesiąca zapraszają na spotkania ze św. Ritą do kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty w Fordonie (ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 14). Nabożeństwo rozpoczyna się o 17.00, a Msza św. o 18.00.

Marta Kocoń

fot. Jacek Pytlik

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor