Wydarzenia 24 Mar 16:24 | Redaktor
Święta Katarzyna Szwedzka, zakonnica - patron dnia (24.03)

Katarzyna Szwedzka, Katarzyna z Vadsteny, Katarzyna Ulfsdotter. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Święta Katarzyna Szwecka w bardzo młodym wieku, jako dziecko trafiła do internatu cysterek w Riseberg, gdzie otrzymała religijne wychowanie i pełne wykształcenie. Katarzyna powrocie z klasztoru została wydana za mąż za szlachetnego rycerza, Edgara z Kyren.

Żywoty świetych Kościoła Powszechnego - Święta Katarzyna Szwecka, córka św. Brygidy.

 
Świeta Katarzyna urodziła się w 1330 r. jako młodsza córka
św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona.
 
W bardzo młodym wieku, jako dziecko trafiła do internatu cysterek w Riseberg, gdzie otrzymała religijne wychowanie i pełne wykształcenie. Katarzyna powrocie z klasztoru została wydana za mąż za szlachetnego rycerza, Edgara z Kyren.

Oboje małżonków złożyli śluby dożywotniej  czystości. W wieku 20 lat, Katarzyna udała się do Rzymu wraz z matką, św. Brygidą Szwedzką (współpatronką Europy), z okazji roku jubileuszowego dla zyskania odpustu zupełnego. W drodze do Wiecznego Miasta otrzymała wiadomość o śmierci męża rycerza.
 
 
Katrzyna wraz matką pozostały w Rzymie, oddane były dziełom pobożnym i miłosiernym wobec Boga i bliżnich.Niemal przez 25 lat, Katarzyna pomagała matce, św. Brygidzie w założeniu zakonu brygidek, spisaniu reguły zakonu i utrwaleniunowej rodziny zakonnej,
 
Wraz z matką odbywała pielgrzymki do różnychświętych miejsc. Matka zmarła w 1373 na rękach Katarzyny, wyczerpana trudami pielgrzymki do Ziemi Świętej. Ciekawostką jest to, że kiedy Katarzyna przewoziła relikwie matki do Szwecji, przejeżdżała także przez polskie Pomorze.

Po dwóch latach od śmeirci matki, Katarzyna wstąpiła do klasztoru brygidek w Vadstena, gdzie złożyła relikwie św. Brygidy, jednak z niewiadomych przyczyn niebawem opuściła klasztor i powróciła do Rzymu. Zamieszkała tam w tym samym domu, w którym przedtem wraz z matką mieszkała, równocześnie podjęła starania o kanonizację ś. Brygidy. 
 
Nie dożyła jej wprawdzie Kanonizacji św. Brygidy, która nastąpiła dopiero po jej śmierci. Katarzyna bardzo żarliwie zabiegała u Papieża o zatwierdzenie zakonu brygidek. Doczekała się tego, za swojego życia, gdy za jej przyczyną, papież Urban VI w 1378 roku, wydał dekret w tej sprawie.

Podczas jej nieobecności, klasztor w Vadstena, zaczął się chylić ku upadkowi. Katarzyna wiedząc o jego stanie postanowiła w 1379 roku powrócić do Szwecji, by stanąć na jego czele. Niestety, zmarła wkrótce po przybyciu do Szwecji bo już 24 marca 1380 r.

Według ustnych podań, kiedy Rzym zalewał Tybr, Katarzyna miała sie tak żarliwie modlić, że wody rzeki ustąpiły i miasto ocalało.  Legenda ta jest uwieczniona przez malowidło na ścianie kaplicy-domu, w którym Katarzyna wraz z matką  zamieszkiwały w Rzymie. Katarzyna odobnie jak jej matka świeta Brygidą, doznawała objawień. Za przyczyną licznych łaski, jakie wierni otrzymali przy grobie św. Katarzyny w Vadstena, skłoniły naród szwedzki do podjęcia sie prób starania o jej kanonizację.
 
Przejście Szwecji na protestantyzm na długo przerwało te starania. Ostatecznie Kult św. Katarzyny zatwierdził papież Innocenty VIII, 1 sierpnia 1489 roku, kiedy to zezwolił na formalne uroczyste przeniesienie relikwii św. Katarzyny. 
 
Niestety rozszerzający się w Szwecji protestantyzm, niósł za sobą niszczenie wszelkich śladów  katolicyzmu i wówczas bezpowrotnie zaginęły równieź i relikwie św. Katarzyny.
 
Od roku 1895 roku, relikwie są w posiadaniu karmelitanek i do czasów obecnych przechowywane są domu św. Brygidy i św. Katarzyny w Rzymie. Katarzyna jest patronką Szwecji, a także ludzi dotkniętych niepowodzeniami.

W ikonografii Święta Katzryna przedstawiana jest z kielichem w dłoni.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor