Wydarzenia 2 Jun 06:59 | Redaktor
Św. męczennicy Marcelin i Piotr - patron dnia (2 czerwca)

Św. Marcelin i św. Piotr, męczennicy. Autorstwa Buchmaler - Portal Ökumenisches Heiligenlexikon Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=16179197

Patronami dnia 2 czerwca są Święci męczennicy Marcelin i Piotr.

Męczeństwo Św. Marcelina
i św. Piotr, męczennicy.
Autorstwa Buchmaler

Dane z Martyrologium podają, iż św. Marceli był kapłanem, Piotr natomiast miał mieć święcenia mniejsze - egzorcysty. Obaj ponieśli śmierćmęczeńską w Rzymie podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Według papieża św. Damazego,- który w epitafium  w Martyrologium napisanym stwierdza, że dzięki obu świętym został chrześcijaninem - kazano im wykopać grób, potem ich zamordowano przezz ścięcie głów i wrzucono do grobu. Martyrologium podaje datę ich śmierci na dzień 2 czerwca - w III lub IV wieku. Ciała świętych męczenników odnalazła św. Lucyla i pochowała ze czcią.
Obaj męczennicy zażywali wielkiej czci e śród ludu, że cesarz Konstantyn I Wielki wystawił na ich grobie okazałą bazylikę przy
Via Labicana . Cesarz urządził w bazylice dla swojej matki, św. Heleny, okazałe mauzoleum. Papież Wigiliusz w Kanonie Rzymskim - obecnie Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej umieścił ich imiona. Zapisy z Synodu rzymskiego z roku 595 wspominają, że obaj męczennicy patronowali w Rzymie jeszcze jedenemu kościółowi który był pod swoim wezwaniem. Są również w Rzymie katakumby świętych Marcelina i Piotra. W jednej z krypt znaleść można fresk, przedstawiający obu męczenników wraz ze św. Gorgoniuszem i ze św. Tyburcjuszem stojących obok Chrystusa, który stoiu pośrodku
pod postacią baranka.


W ikonografii św. Marceli przedstawiany jest w ornacie, natomiast św. Piotr w tunice. Atrybutami świętych są: kielich i hostia, księga, krzyż, miecz, palma, zwój.

PioFlo

 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto główne i Foto1. Św. Marcelin i św. Piotr, męczennicy. Autorstwa Buchmaler - Portal Ökumenisches Heiligenlexikon httpwww.heiligenlexikon.deBiographienMMarcellinus2.html, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=16179197
 
Foto 2. 
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor