Wydarzenia 30 Oct 2020 | Redaktor
Różaniec Do Granic Nieba – Wielka MOBILIZACJA modlitewna!

Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia.


Kto? Absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.

Czasu jest mało, sytuacja trudna, twoja pomoc jest konieczna.

Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się, walcz, organizuj.

Różaniec Do Granic Nieba: https://www.rozaniecdogranic.pl/

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor