Wydarzenia 7 Mar 16:07 | Redaktor
Powierzali się Maryi. Procesja różańcowa przeszła ulicami Bydgoszczy

fot. Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl

W Bydgoszczy w pierwszą sobotę miesiąca tradycyjnie organizowany jest Męski Różaniec ulicami miasta – tym razem (5 marca) do udziału zaproszono także kobiety, całe rodziny. Za wstawiennictwem Matki Bożej modlono się m.in. o pokój na Ukrainie.

– Przejdziemy ulicami Bydgoszczy, by oddać cześć Matce Najświętszej, by powierzać się Jej wstawiennictwu – zapowiadał bp Krzysztof Włodarczyk, zapraszając do udziału w modlitwie. Wśród intencji różańca było m.in. zaprzestanie działań wojennych na Ukrainie. – Chcemy modlić się przez wstawiennictwo Maryi, która w Fatimie mówiła: weźcie różaniec, módlcie się o pokój, o pokój w ludzkich sercach, ale też o pokój na świecie – tłumaczył.

– Przez dobrowolny akt oddania siebie Maryi, czynimy się pełniej własnością Boga – powiedział bp Włodarczyk już w trakcie wydarzenia. Procesja rozpoczęła się na placu przy katedrze. Uczestnicy, rozważając tajemnice różańca, przeszli ulicami Śródmieścia do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa na placu Piastowskim. Tam o godz. 11.00 została odprawiona Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny wyrządzonych jej zniewag.

– Przeżywając Wielki Post, chcemy jeszcze gorliwiej uczyć się od Maryi rozważania w sercu wszystkiego, co dotyczy Jezusa – mówił w czasie homilii bp ordynariusz. Przypomniał też słowa św. Jana Pawła II, który poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi:

 „O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! Od głodu i wojny – wybaw nas! Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas!”.  Chcemy mocno powtarzać dzisiaj te słowa w naszych sercach i wypowiadać ufnie ustami – podkreślił bp Włodarczyk.

Pierwsza sobota miesiąca to w Kościele katolickim dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Męski Różaniec Ulicami Bydgoszczy tego dnia odbywa się z inicjatywy wspólnoty Wojowników Maryi.

Zdjęcia: Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl

Tekst na podstawie: videozaproszenie ks. bpa Krzysztofa Włodarczyka i diecezja.bydgoszcz.pl (artykuł Marcina Jarzembowskiego)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor