Wydarzenia 20 Mar 2017 | Redaktor
Petycja przeciw finasowaniu in vitro z budżetu miasta

Ruchy i stowarzyszenia rodzinne w Bydgoszczy protestują przeciwko projektowi finansowania zapłodnienia pozaustrojowego ze środków miasta. Poniżej publikujemy treść ich apelu. Petycję można podpisać online.

MANIPULACJA

Manipulacje ideologiczne z samej swej istoty niewiele mają wspólnego z prawdą, zdrowym rozsądkiem czy też dobrem ludzi. Są działaniami podjętymi w celu uzyskania korzyści dla partii; zbudowania jej pozytywnego wizerunku, przyciągnięcia nowych członków, zwiększenia liczby zwolenników.

Bydgoska manipulacja niewielkiego ugrupowania partyjnego, rozpoczęta w maju ubiegłego roku, opiera się na fałszu, niesprawiedliwości i nieznajomości prawa samorządowego. Fałszem jest nazywanie ludzkiego nieszczęścia – niepłodności – chorobą. Niesprawiedliwością jest założenie, iż pomoc finansowa z budżetu miasta ma być świadczona jedynie w przypadkach korzystania z technologii „in-vitro”. W prawodawstwie definiującym zadania własne bydgoskiej gminy nie znajdzie się zapisów uzasadniających dotacje z budżetu miasta na leczenie jakichkolwiek chorób jego mieszkańców.

Petycja bydgoskich ruchów, organizacji i stowarzyszeń nie tylko o charakterze prorodzinnym (m. in. Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”) kierowana do Rady Miasta Bydgoszczy dot. niepodejmowania uchwały w sprawie dofinansowywania osób korzystających z technologii „in-vitro”, stawia na pierwszym planie argumenty natury etycznej.

PETYCJA W SPRAWIE NIEPODEJMOWANIA FINANSOWANIA PROCEDURY IN-VITRO Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

Zapłodnienie pozaustrojowe jest metodą wysoce kontrowersyjną etycznie, która wśród wielu środowisk, w tym także medycznych, budzi sprzeciw.

Główne zastrzeżenia to manipulacja ludzkim życiem, nierozłącznie związana z tą metodą eksterminacja „nadmiarowych” zarodków, obejście – zamiast realnego leczenia – zjawiska niepłodności.

Przyjęcie uchwały oznaczałoby współfinansowanie tej metody również z pieniędzy obywateli, którzy się tej metodzie sprzeciwiają. Oznaczałoby dyskryminację sporej grupy osób leczących się na własny koszt z chorób prowadzących do niepłodności oraz dzielenie pacjentów na zasługujących na dofinansowanie bądź nie. Nie ma żadnego społecznego czy prawnego uzasadnienie dla wprowadzenie takich nierówności w dostępie do korzystania ze środków publicznych. Co więcej, gdy pieniądze przeznacza się na „in vitro”, mniej środków pozostaje na leczenie chorób skutkujących niepłodnością.

Zgłoszenie tak kontrowersyjnego projektu jest próbą narzucenia swojego światopoglądu ogółowi społeczeństwa, dlatego wyrażamy sprzeciw wobec tego projektu i zwracamy się do radnych naszego miasta o odrzucenie propozycji finansowania zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu Miasta Bydgoszczy.

Ruchy i stowarzyszenie rodzinne w Bydgoszczy

Wersja elektroniczna petycji jest dostępna pod adresem: http://www.citizengo.org/pl/signit/42240/view

fot. Edward Małachowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor