Wydarzenia 22 Oct 2020 | Marta Kocoń
Koniec legalnego zabijania chorych dzieci. Trybunał ogłosił wyrok

kadr z transmisji, trybunal.gov.pl

Aborcja ze względu na podejrzenie nieuleczalnej choroby lub upośledzenia jest niezgodna Konstytucją RP - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skarga w sprawie dopuszczalności aborcji na podstawie przesłanki eugenicznej była rozpatrywana 22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

- Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (...) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji - odczytała sentencję wyroku prezes TK Julia Przyłębska.

Ustawa dopuszczała aborcję w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Na tej podstawie w ubiegłym roku w polskich szpitalach legalnie uśmiercono ponad 1100 dzieci - m.in. ze względu na podejrzenie wystąpienia zespołu Downa.

Sędziowie wniosek rozpatrywali w pełnym składzie, zdania odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

 - Wartość ludzkiego życia nie może być różnicowana w zależności od fazy rozwoju (...), społecznej przydatności - czytał m.in. sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski. W uzasadnieniu wyroku wskazano m.in., że cecha bycia człowiekiem nie ulega zmianie w wyniku narodzin: człowiekiem jest się także przed narodzinami, w prenatalnej fazie życia. Polska Konstytucja natomiast zapewnia ochronę prawną życia każdego człowieka. 

Przepis dotyczący przesłanki eugenicznej został po raz pierwszy zaskarżony do TK trzy lata temu. Wniosek w sprawie uznania jego niekonstytucyjności ponownie złożyła w 2019 r.  grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.

We wniosku powołano się m.in na fakt, że przepis pozwala na praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania ochrony godności człowieka oraz na fakt, że legalizacja praktyk eugenicznych w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależnienie ochrony prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację.

Wyrok został ogłoszony 22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dzień wcześniej zakończyła się dziewięciodniowa Nowenna Życia za jego przyczyną , o prawość sumień sędziów TK i zaprzestanie legalnego zabijania dzieci nienarodzonych.

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji