Wydarzenia 4 Apr 2016 | Redaktor
Diecezjalne czuwanie młodych

Młodzież z diecezji 2 kwietnia odnowiła przyrzeczenia chrzcielne.

W wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, 2 kwietnia, w parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie grup parafialnych przygotowujących się do ŚDM. Przybyło wielu młodych z całej diecezji. Spotkanie rozpoczął ks. Dariusz Białkowski, koordynator Diecezjalnego Centrum ŚDM. Po wstępie rozpoczęła się prezentacja grup parafialnych. Opowiadali o tym, jak się przygotowują do wielkiego święta młodych w Krakowie. W tym samym czasie ks. kanonik Maciej Gutmajer, proboszcz tej parafii, prowadził katechezę chrzcielną przy baptysterium.

Uczestnicy czuwania poznali nie tylko historię – to, w jaki sposób chrzest przebiegał w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich – ale i pogłębili swoją świadomość na temat wartości chrztu, który sami przyjęli. Następnym punktem spotkania była Msza święta, podczas której młodzi odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. Od stołu Eucharystii przeszli posilić swoje ciało przy wspólnym stole. To był czas na luźniejsze rozmowy, pierwsze dzielenie się wrażeniami. Po poczęstunku odbył się koncert połączony z refleksją ojca Łukasza Buksy, franciszkanina z Krakowa, który dał młodym ludziom trochę do myślenia. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestnicy czuwania osobiście mogli powierzyć swoje życie Chrystusowi i powiedzieć – Jezu, ufam Tobie! Na koniec spotkanie, w godzinie przejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II o 21.37, trzymając się za ręce wszyscy razem odśpiewali „Barkę”. Pełni mocy i radości powrócili do swoich domów.

KP

fot. jm i KP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor