Wydarzenia 1 May 13:57 | kd
Caritas pomaga seniorom. Rozdał już 20 tysięcy kopert życia

mat. Caritas

Działania pod tytułem „Koperta życia Caritas” skierowane są przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych niepełnosprawnych oraz do ich opiekunów a pośrednio dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora - informuje Caritas.

Caritas Polska rozpoczął kolejną akcję skierowaną do seniorów. "Koperta życia" jest częścią programu  #PomocdlaSeniora.

Na karcie zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika – seniora: dane osobowe, pesel, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach.

Po wypełnieniu taką kopertę umieszcza się w lodówce na drzwiach, miejscu dostępnym dla ratowników. na lodówkę nakleja się dołączoną do pakietu naklejkę informującą o kopercie życia znajdującej się wewnątrz.

Liczni seniorzy, a także inni potrzebujący, korzystali z pomocy żywnościowej organizowanej przez Caritas, jednak organizowanie zbiórek żywności, a także odbiór tej pomocy w powszechnie dostępnych punktach dystrybucji, stały się obecnie utrudnione. Dlatego Caritas zachęca do finansowego wspierania akcji zakupu i dystrybucji żywności, które pozwolą objąć pomocą żywnościową tych, którzy mają do niej obecnie utrudniony dostęp, czyli głównie seniorów. W nadzwyczajnych okolicznościach musimy szukać nowych, skutecznych rozwiązań, pamiętając, że nasz cel pozostaje niezmienny, a jest nim pomoc potrzebującym.

-  Małgorzata Jarosz-Jarszewska, koordynator programów pomocy żywnościowej

 

 

Inf. Caritas

kd Autor

Redaktor/Publicysta