Wydarzenia 24 Nov 2016 | Redaktor
Bydgoskie obchody 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza

Bydgoszcz to miasto, które posiada bogate tradycje związane z Henrykiem Sienkiewiczem (1846– 916). To właśnie w Bydgoszczy w 1927 r. powstał pierwszy w Polsce pomnik Sienkiewicza dłuta profesora Konstantego Laszczki, zniszczony przez Niemców w pierwszych dniach września 1939 r.

Bydgoszczanie nie pogodzili się z brutalnym niszczeniem polskiej kultury, w tym pamięci Henryka Sienkiewicza herbu Oszyk, jednego z najwybitniejszych polskich literatów, powieściopisarza, publicysty, laureata Nagrody Nobla.

Wysiłkiem obywateli Bydgoszczy w 1968 r. wykonano nowy granitowy monumentalny pomnik Henryka Sienkiewicza, którego autorem jest wybitny artysta – rzeźbiarz prof. Stanisław Horno-Popławski. W Bydgoszczy odbyło się kilka imprez w ramach uroczystych obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zorganizowała wystawę w ramach obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. Pośród najciekawszych pamiątek są druki okolicznościowe, korespondencja Witolda Bełzy z Konstantym Laszczką, zdjęcia nieistniejącego już pomnika i fotografie z uroczystości jego odsłonięcia.

Główne uroczyste obchody zostały zorganizowane 15 listopada 2016 r., dokładnie w 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, zmarłego w Vevey w Szwajcarii, przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL w Bydgoszczy, pod patronatem honorowym Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W uroczystościach uczestniczyły bydgoskie organizacje patriotyczne m. in.: Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL w Bydgoszczy – prezes Jan Raczycki, Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-1989 – prezes Barbara Wojciechowska, Związek Sybiraków – Oddział Bydgoszcz – prezes Mirosław Myśliński, Kibice „Zawiszy” – przedstawiciel Stanisław Żołnowski, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera – prezes Andrzej Bogucki, delegacje uczniów kilku bydgoskich szkół oraz innych stowarzyszeń i instytucji.

O godz. 11.30 zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza w asyście sztandaru Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL w Bydgoszczy. Przybyłych gości powitał prezes Jan Raczycki, krótką prezentację przedstawiła Małgorzata Jarocińska. Do zgromadzonych przemawiał Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski. Na zakończenie tej części obchodów zebrani pod pomnikiem odśpiewali hymn narodowy.

Druga główna część obchodów odbyła się w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Po powitaniu gości i uczestników, przy wypełnionej po brzegi sali, Małgorzata Jarocińska wygłosiła dwugodzinną gawędę historyczną pt.: „Mistrz słowa – Henryk Sienkiewicz”.

Gawęda Małgorzaty Jarocińskiej poruszyła serca bydgoszczan. Pięknym słowem, wiedzą merytoryczną, interesująco, z wdziękiem przedstawiła sylwetkę Henryka Sienkiewicza. Na zakończenie otrzymała gorącą owację na stojąco. Wszyscy byli zachwyceni serdecznością i wiedzą pani Małgorzaty. Na zakończenie Wicewojewoda Kujawsko Pomorski Józef Ramlau serdecznie podziękował pani Małgorzacie Jarocińskiej oraz pani Małgorzacie Mówińskiej-Zyśk grającej pięknie na skrzypcach.

Pan Józef Ramlau bardzo trafnie ocenił gawędę Małgorzaty Jarocińskiej. Podsumował obchody mówiąc m.in., że ma wielki szacunek dla pani Barbary Wachowicz, ale pani Małgorzata Jarocińska ją przewyższa. Podpisuję się pod tymi słowami obiema rękami.

Na marginesie: Sienkiewiczowska sympatia do „Sokoła”

Należy dodać, że Henryk Sienkiewicz doskonale znał działalność i ideę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, z którym współpracował. Sokoli bardzo darzyli sympatią jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy. W załączonym zdjęciu przypomnę kolejny raz słowa Henryka Sienkiewicza, który bardzo cenił Sokolstwo Polskie i widział potrzebę istnienia związków sokolich w służbie dla Polski. Słowa zostały opublikowane w 1913 r. w Pamiętniku Jubileuszowym Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ – BERLIN  I 1889– 1913.

Zob. bliżej IV strona okładki książki: Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, Bydgoszcz-Fordon 1997, s. 432.
  Andrzej Bogucki. Bydgoszcz, 15.11.2016 r.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor