Wydarzenia 20 Mar 2017 | Redaktor
 „Być człowiekiem dzisiaj – Quo vadis Homo?”

„Czy nie jest tak, że najgorszym grzechem naszych czasów, który hamuje bycie darem z siebie samego dla drugiego, stały się obojętność, apatia, inercja sumień, pogoń za sukcesem i pieniądzem?” – pytali 16 marca uczniowie z bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy szóstej już konferencji interdyscyplinarnej „Być człowiekiem dzisiaj – Quo vadis Homo?”, której organizatorem był Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, pochylali się w tym roku nad znaczeniem wolontariatu. Zgłębiali jednocześnie przesłanie, że „człowiek nie może się odnaleźć w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”. – Chodzi o nic innego jak dzielenie się sobą. Wiemy również, że minister edukacji, trwający rok szkolny obwołała Rokiem Wolontariatu, więc wszystko spina się w pewną całość. Wiemy, jak bardzo nasza młodzież udziela się na rzecz drugiego, dajemy jej szanse, aby opowiedziała o tym na szerszym forum – powiedział organizator ks. Damian Pawlikowski.

Według Patrycji Burek oraz Szymona Lipińskiego, uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, wolontariat jest „zaraźliwą chorobą serca”. Oboje podkreślili, że wyznacznikiem poziomu dojrzałości emocjonalnej, a także społecznej i obywatelskiej jest właśnie potrzeba podejmowania działań na rzecz drugiej osoby, bez poklasku i gratyfikacji finansowych. Czy można zarazić wolontariatem? – pytali młodzi. Ich zdaniem – tak, jak każdą inną dziedziną. Ważne jest przy tym, aby wiedza, zamiłowanie, zainteresowania były przekazywane z pasją. – Bez względu na fakt, czy mentorem jest osoba dorosła, czy kolega – wolontariusz. Eksperymentowanie leży w naturze młodzieży. Ważne, by chęć zdobywania doświadczeń ukierunkować przez zachętę i wsparcie – dodali.

Młodzi pokazali również swoje działania w praktyce. I tak przedstawiciele I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy Paula Ufnal, Zofia Cichocka oraz Szymon Chodera nawiązali do akcji pod nazwą „Szlachetna Paczka”. – Spotkanie z różnymi ludźmi, poznawanie ich historii życiowych, możliwość zaradzenia konkretnym potrzebom, które niekiedy mogłyby się wydawać błahe, lecz wcale takie nie są – to najwspanialsza część wolontariatu. Możliwość dzielenia się z innymi ludźmi serdecznością i życzliwością, a także dobrami materialnymi jest realnym czynem miłosierdzia – mówili.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – Kacper Frańczak oraz Sebastian Michniewicz przypomnieli Ewangelię wg św. Mateusza. Podkreślili, że zawarte są w niej słowa Jezusa, które ukazują istotę podejmowanego zagadnienia, czyli idei poświęcenia się dla dobra innych ludzi: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12). – Kiedy przyjrzymy się naszemu życiu, dostrzeżemy, że potrzebujemy w jego istnieniu obecności drugiego człowieka. Towarzyszenie tej drugiej osoby w ludzkiej egzystencji jest niezbędne. Dziecko wymaga opieki rodzica; uczeń potrzebuje nauczyciela. Sportowiec nie osiągnie sukcesów bez trenera, jego rad i poświęcenia. Choremu człowiekowi trudno byłoby poradzić sobie bez wsparcia osób życzliwych. Z tych przykładów wynika prawda dotycząca istoty człowieczeństwa. Mianowicie trudno wyobrazić sobie życie bez drugiego człowieka oraz dobra, jakie czyni. Inaczej mówiąc: „Człowiek nie może się odnaleźć w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et Spes, nr 24).

Uczniowie ZSEA odpowiedzieli na pytanie, co oznacza, zwłaszcza dzisiaj, być darem dla kogoś? – Czy nie jest tak, że najgorszym grzechem naszych czasów, który hamuje owo bycie darem z siebie samego dla drugiego, stały się obojętność, apatia, inercja sumień, pogoń za sukcesem i pieniądzem? Kacper Frańczak oraz Sebastian Michniewicz przedstawili różnorodne formy działania wolontariatu w szkole. Wymienili m.in.: pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Gniewkowie, akcje krwiodawstwa, działalność grupy „Profilaktyka a Ty”, akcje szkolnego PCK, zbiórki żywności oraz pomoc na rzecz osób starszych i samotnych Szkolnego Koła Caritas.

Podczas konferencji rozwiązano również konkurs dla szkół gimnazjalnych. Główną nagrodę ufundował Prezydent RP Andrzej Duda.

źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor