Wydarzenia 7 May 10:40 | Piotr Florek
Błogosławiona Gizela, ksieni - patron dnia (07.05)

Błogosławiona Gizela, ksieni. Królowa Węgier. CC BY-SA 2.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=221391

Gizela Bawarska (Królowa Węgier) urodziła się w okolicach Ratyzbony w 985 r. . Jej ojcem był Henryk II, książę Bawarii, a jej matką - Gizela Burgundzka. Gizela była siostrą cesarza, św. Henryka II. W młodości była prawdopodobnie uczennicą św. Wolfganga z Ratyzbony, który był wcześniej misjonarzem na Węgrzech i to on miał ją namawiać do wyjazdu na dwór w Ostrzychomiu, aby wyjednać pokój między i Węgrami a Cesarstwem Niemiec. Gizela miała zaledwie 10 lat, kiedy została zaręczona ze św. Stefanem, późniejszym królem Węgier. Ich ślub odbył się jednak nieco później (około 1000 roku lub nieco wcześniej, ponieważ od tego roku przysługiwał jej już tytuł królowej Węgier) - patron dnia (07.05)

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Błogosławiona Gizela, ksieni
 
Błogosławiona GizelaGizela Bawarska (Królowa Węgier) urodziła się w okolicach Ratyzbony
w 985 r. . Jej ojcem był Henryk II, książę Bawarii, a jej matką - Gizela Burgundzka. Gizela była siostrą cesarza, św. Henryka II. W młodości była prawdopodobnie uczennicą św. Wolfganga z Ratyzbony, którybył wcześniej  misjonarzem na Węgrzech i to on miał ją namawiać do wyjazdu na dwór w Ostrzychomiu, aby wyjednać pokój między i Węgrami a Cesarstwem Niemiec. Gizela miała zaledwie 10 lat, kiedy została zaręczona ze św. Stefanem, późniejszym królem Węgier. Ich ślub odbył się jednak nieco później (około 1000 roku lub nieco wcześniej, ponieważ od tego roku przysługiwał jej już tytuł królowej Węgier). Wielkim orędownikiem tego małżeństwa był podobno św. Wojciech, który ochrzcił (lub bierzmował) św. Stefana Króla Węgier.Z tego świetego związku urodziło się prawdopodobnie czworo dzieci, dwoje z nich zmarło krótko po urodzeniu. Znamy imiona ich dwóch synów:
Otto (zmarł przed 1010 r.) i Emeryk (1007-1031), który zmarł wskutek ran jakich doznał podczas polowania na grubego zwierza. Emeryk oraz jego ojciec Stefan zostali później kanonizowani.
 
Według starych kronik Gizela była nie tylko kochaną małżonką św. Stefana, ale także mądrą królową która współrządziła państwem, które krótko przed ich panowaniem  się z pogaństwa. podźwignęło  się z pogaństwa. Korzystając z tego, że święty małżonek zajęty był zazwyczaj sprawami politycznymi, dał małżonce wolną rękę w czynieniu dobra, była bardzo szczodrą w rozdawaniu jałmużny oraz ofiar na cele kościelne i klasztorne. Gizela ufundowała kilka kościołów i klasztorów, przez co przysłużyła sie wielce utrwalaniu chrześcijaństwa na Węgrzech. To właśnie jej staraniom przypisuje się budowę katedry w Veszprem (znajduje się tam obecnie część jej relikwii). Gizela wyposażyła również wiele kościołów w sprzęty i paramenty liturgiczne.
 
Po śmierci króla św. Stefana w 1038 r. Gizela musiała przejść szereg udręk i prześladowań ze strony pretendentów do tronu Węgierskiego, którzy chcieli przywrócić pogaństwo w Kólestwie. Jadnak ona przy wydatnej pomocy swojego brata, Henryka II, powróciła w 1045 r.  do Niederburga w pobliżu Pasawy, gdzie wstąpiła do klasztoru benedyktynek, by tam dopełnić swojego życia.  Gizela zmarła jako ksieni (Przełożona, Opatka) tego opactwa, dożywając 75. roku życia, było w 1060 r. W Niederburgu w Katedrze do dziś zachował się jej oryginalny grobowiec z XI wieku. Błogosławioną została ogłoszona dopiero przez papieża św. Pawła VI dopiero w 1975 r.

W ikonografii bł. Gizelę przedstawia się jako królową w koronie. Jej atrybutem jest model kościoła i różaniec. 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.05.

  •  Najświętsza Maryja Panna, Matka Łaski Bożej

 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto1. Święty Filip, obraz Albrechta Dürera (1516), Galeria Uffizi, Florencja. Domena publiczna Wikimedia

Foto2. Św. Jakub Mniejszy. Figura Apostoła w kościele parafialnym w Wolfsbergu w Karyntii w Austrii. Autorstwa Neithan90 - Praca własna, CC0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.
phpcurid=14889106
 
Informacje o Świetych:
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Piotr Florek

Piotr Florek Autor

Wydawca portalu, redaktor