Wydarzenia 22 Aug 2022 | Redaktor
Akademicka Pielgrzymka Biegowa z Bydgoszczy dotarła na Jasną Górę

fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

69 osób uczestniczyło w pielgrzymce biegowej zorganizowanej przez Duszpasterstwo Akademickie „Martyria” w Bydgoszczy. Sztafetowo w ok. 35 godzin pątnicy pokonali 330 kilometrów. W niedzielę (21 sierpnia) wieczorem wzięli udział w Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej i Apelu Jasnogórskim.

(...) Akademicka Sztafetowa Pielgrzymka Biegowa odbyła się już po raz trzeci, w tym roku pod hasłem „Biegli oni obydwaj razem" (J 20,4), nawiązującego do biegu uczniów Chrystusa do pustego grobu, by doświadczyć radości Zmartwychwstania. Wtedy biegli Apostoł Piotr – symbolizujący starszego i doświadczonego w wierze ucznia oraz Jan – najmłodszy z grona Apostołów, pełen zapału i idealizmu wiary. Ważne jest to, że „biegli razem" – podkreślali organizatorzy.

Ta wyjątkowa akcja sportowo–ewangelizacyjna – jak nazwał Akademicką Pielgrzymkę Biegową na Jasną Górę jej uczestnik i bydgoski duszpasterz akademicki ks. Piotr Wachowski – jest biegiem podzielonym na 10–kilometrowe etapy, a sztafetową pałeczką jest różaniec.
– To doświadczenie wspólnoty, to znaczy, żeby w drodze do Pana, do doświadczenia Jego zmartwychwstania nie być samemu. Nasza wspólnota jak widać od „maluszka do staruszka”, to kolejne pokolenia wyrosłe z duszpasterstwa akademickiego Martyria – powiedział ks. Wachowski.– Biegnę, bo czasem trzeba pobiec, wyjść z pośpiechem jak Maryja w góry, przełamać swoje różne obawy, bolączki. Pobiec najpierw do Maryi, a potem do ludzi, by z Nią przynosić im Chrystusa – wyjaśniała Mariola Ciesielska, która jest teologiem, wychowawcą i grafikiem komputerowym.

(…) Każdy uczestnik pielgrzymki miał pokonać min. 10 km trasy w czasie nie większym niż 70 minut. Wybierał jeden (lub więcej) z 32 etapów i mógł biec sam, z przyjaciółmi czy członkami rodziny. W czasie pokonywania odcinka miał odmówić dziesiątkę różańca w intencjach własnych oraz ogólnej pielgrzymki.


Przez cały czas trwania pielgrzymki jadący za biegnącym (lub biegnącymi) specjalnie oznakowany samochód duszpasterstwa akademickiego zapewniał ochronę biegaczowi i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Organizatorem Akademickiej Pielgrzymki Biegowej jest Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” w Bydgoszczy.

Mirosława Szymusik, s. Joanna Cybułka @JasnaGóraNews,; tytuł, lead, zmiany – redakcja

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor