Wydarzenia 28 Mar 12:42 | Redaktor
18. urodziny diecezji bydgoskiej

fot. Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz

– Pełnoletność diecezji jest doskonałą okazją, żeby za ten żywy Kościół Bogu podziękować – mówił ks. bp Krzysztof Włodarczyk. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) świętowano 18. rocznicę utworzenia diecezji bydgoskiej.

Mszę św. w katedrze poprzedziło odczytanie Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk. Kazanie wygłosił wikariusz generalny ks. Kaczmarek. – W naszej ludzkiej rodzinie są takie choroby, które tylko Maryja może dostrzec, dotknąć i uleczyć. Dlatego przychodzimy do Niej – mówił.

– Przed chwilą wyśpiewaliśmy dziękczynne „Te Deum” za 18 lat naszej diecezji bydgoskiej. Nasze dziękczynienie jest zwrócone ku Bogu jedynemu i najwyższemu, bo On jest źródłem wszelkiego dobra i kieruje dziejami świata i dziejami Kościoła – mówił na zakończenie ks. bp Włodarczyk. – Boże działanie w historii naszej diecezji jest w różnych przestrzeniach widoczne, za co Bogu dziękujemy. Uczymy się świadomości przynależności nie tylko do parafii, ale też do diecezji. Ta świadoma przynależność pozwala nam zachować duchową tożsamość ukształtowaną w konkretnym miejscu i konkretnych warunkach, zachować jedność z Kościołem powszechnym – wskazał.

Dziękował także osobom zaangażowanym w budowanie podwalin diecezji przed 18 laty oraz osobom zaangażowanym w pomoc dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy, w diecezji koordynowaną przez Caritas. Wskazywał na potrzebę nie tylko duchowego, modlitewnego wymiaru świętownia rocznicy, ale także na konkretne czyny miłości.

Biskup Włodarczyk zauważył, że diecezja jest już pełnoletnią, ale jeszcze – „nastolatką”. W związku z tym złożył wszystkim, kapłanom i wiernym, życzenia „młodzieńczości, żywotności, chęci życia i działania, fantazji i zdolności do marzeń, które cechują ludzi młodych”. – Życzę, żebyśmy ciągli byli młodzi duchem i pełni entuzjazmu – mówił.

Przywołał także wyjątkowych patronów związanych z tym regionem: bł. Michała Kozala – bp męczennika, współpatrona diecezji, bł. alumna Bronisława Kostkowskiego, bł. Franciszka Dachterę, bł. Antoniego Świadka.

– Proszę, abyśmy budowali świętość tej diecezji, abyśmy miłowali Boga, Matkę Najświętszą, siebie nawzajem i abyśmy uciekali się do tych wspaniałych patronów, aby wzrastać w wierze, nadziei, miłości – zakończył pasterz diecezji.

24 lutego 2004 roku papież Jan Paweł II ogłosił bullę o utworzeniu diecezji bydgoskiej, która weszła w życie 25 marca 2004 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Decyzja ta była dopełnieniem reformy administracyjnej Kościoła w Polsce z 25 marca 1992 zawartej w bulli „Totus Tuus Poloniae populus”.

Patronami diecezji są Matka Boża Pięknej Miłości i bł. bp Michał Kozal.

Zdjęcia: Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl

Na podstawie komunikatu diecezji bydgoski oraz: materiał własny

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor