Kościół w Polsce 31 May 2022 | kd
Spotkajmy się w Suchej! Odsłonięcie płyty pamięci śp. o. Czesława Chabielskiego

4 czerwca o godzinie 12.00 odbędzie się odsłonięcie płyty pamięci śp. o. Czesława Chabielskiego.

Odsłonięcie płyty pamięci odbędzie się 4 czerwca o godz. 12.00 w Suchej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą.

O godz. 13.00 odbędzie się błogosławieństwo płyty pamięci.  

Na uroczystość zaprasza o. Zbigniew Leczkowski SI,  Prowincjał Wielkopolsko-Mazowiecki Towarzystwa Jezusowego.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać poprzez email: kontakt@czeslawchabielski.pl

Czesław Chabielski rodził się 6 lipca 1930 r. w miejscowości Paskrzyn, parafia Ręczno, w pow. Piotrków Trybunalski, Syn Michała i Heleny z d. Adach. Posiadał 3 siostry i 3 braci.

Do Towarzystwa Jezusowego został przyjęty po 9 klasie Liceum Ogólnokształcącego, przez ówczesnego o. prowincjała Edwarda Bulandę i rozpoczął nowicjat w Kaliszu, 14 września 1949 r., pod kierunkiem o. magistra Juliana Piskorka, a ukończył pod kierunkiem o. magistra Stefana Dzierżka.

Pierwsze śluby złożył dnia 15 września 1951 r. w Starej Wsi w czasie Mszy św. celebrowanej przez o. prowincjała Wojciecha Krupę.
Dwuletnie humaniora odbył w Starej Wsi (1951-1953), a następnie studiował w Krakowie filozofię (1953-1956) i teologię w Warszawie (1956-1960). Święcenia kapłańskie przyjął w Warszawie dnia 29 czerwca 1959 r. przez posługę biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Jerzego Modzelewskiego.

Po ukończeniu teologii pracował w Kaliszu jako socjusz magistra nowicjatu i pomagał w kościele (1960/61). III probacje odbył w 1961/62 w Czechowicach pod kierunkiem o. instruktora Edwarda Bulandy. Po probacji pracował w Warszawie przy ul. Narbutta 21, w parafii św. Szczepana (1962-1964).
W tym czasie, w Kaliszu, dnia 2 lutego 1963 r., złożył na ręce o. rektora Władysława Janczaka ostatnie śluby. W roku 1966/1967 katechizował w Piotrkowie Trybunalskim. W 1967 przybył do Bydgoszczy, pracował w duszpasterstwie, katechizował i był wikariuszem w parafii. Od 1970 – 1972 r. pracował w Łodzi przy ul. Sienkiewicza jako duszpasterz akademicki i katecheta. Przez rok (1972/73) był także duszpasterzem akademickim i prefektem ministrantów w Lublinie przy KUL-u.

Od 1973 r. pracował w Bydgoszczy przy parafii św. Andrzeja Boboli. Był wikariuszem w parafii, katechetą, duszpasterzem młodzieżowym, prowadził grupy oazowe, Odnowę Charyzmatyczną, Klub Inteligencji Katolickiej, docierał także do więzień, aby katechizować a przede wszystkim oddał się pracy w Centrum Rekolekcyjnym w Suchej na Pomorzu, które sam tworzył, ulepszał i przystosowywał.    Wraz z wiekiem, kiedy opadał z sił, obowiązki przekazywał innym, ale był do dyspozycji i służył. Kiedy wyniszczony praca i chorobą potrzebował opieki, udał się do Gdyni na podreperowanie zdrowia. Wraca 22.08.2010 r. Następnego dnia 23.08.br.,  trafia na odział kardiologii a potem na oddziale ortopedii poddaje się operacji biodra 26.08.2010 r. Potem trafia do Osielska. Nastepnie do Smukały, potem kolejna operacja w drugim szpitalu i pobyt rehabilitacyjny w Smukale. Trafia ponownie do szpitala gdzie podejmuje decyzję o powrocie do Gdyni.

Zmarł w Gdyni, w szpitalu, dnia 21 lutego 2011 r., w 81 roku życia, 62 powołania zakonnego, 52 kapłaństwa.

kd Autor

Redaktor/Publicysta