Kościół w Polsce 9 Jun 2021 | Marta Kocoń
Nałóg odbiera człowiekowi wolność. W Górsku odbył się kongres o zwalczaniu uzależnień

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

– Kiedy człowiek jest wolny wewnętrznie, to potrafi dobrze korzystać ze wszystkich darów, które otrzymuje od Pana Boga i które sam tworzy – mówił w Górsku bp toruński Wiesław Śmigiel. We wtorek (8 czerwca) odbył się tam Diecezjalny Kongres „Ku trzeźwości Narodu”.

Kongres rozpoczął się Mszą świętą w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie. Obrady zorganizowano w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, gdzie uczestnicy spotkali się z mediami.

Inicjator Kongresu, ks. Wacław Dokurno, moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka* w diecezji toruńskiej, przypomniał, że od 2018 roku z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski realizowany jest Narodowy Program Trzeźwości. – Celem NPT jest połączenie różnych inicjatyw, abyśmy mogli czynić małe konkretne kroki do przodu – tłumaczył. 

Trzeźwość oznacza wolność
– Alkohol i różne uzależnienia to przyczyna bardzo wielu tragedii. Ten nałóg niszczy rodzinę, niszczy człowieka – mówił ks. bp Wiesław Smigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej. Wskazał także na związek trzeźwości z wolnością. – Kiedy człowiek jest wolny wewnętrznie, to potrafi dobrze korzystać ze wszystkich darów, które otrzymuje od Pana Boga i które sam tworzy – podkreślił.

Zapewnił, że w promowanie trzeźwości zaangażują się wszystkie parafie diecezji. – Nie chcemy propagować prohibicji, bo to mogłoby przynieść dokładnie odwrotny skutek. Chcemy propagować abstynencję niewielu (tych, którzy chcą i mogą, żeby wspierać tych, którzy mają problemy), i trzeźwość całego społeczeństwa, tzn. takie korzystanie z używek, żeby nigdy nie odbierać człowiekowi wolności, żeby decyzje i słowa były wypowiadane w sposób świadomy, odpowiedzialny – wskazywał.

Problem pogłębiła pandemia
Centrum w Górsku opiekują się oo. michalici. Generał zakonu, ks. Dariusz Wilk, przypomniał słowa założyciela, bł. Bronisława Markiewicza: „Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie”. Misją zakonników jest m.in. formacja dzieci i młodzieży, kształtowanie charakterów. – Przejawem mocnego charakteru jest także troska o trzeźwość pojedynczego człowieka i całego narodu – zaznaczył.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że problem alkoholizmu pogłębiły miesiące pandemii i przymusowego zamknięcia w domach. – Okazuje się, że Polska znajduje się na 11. miejscu w Europie, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu – mówił. Wpływy do budżetu państwa z akcyzy wynoszą 12 mld złotych. Koszty skutków spożywania alkoholu są jednak blisko trzykrotnie wyższe – określa się je na 32 mld złotych (wliczane są w to koszty służby zdrowia, pomoc osobom bezdomnoym, utracone korzyści osób, które nie pracują itd.).

Mikołaj Bogdanowicz zapewniał, że będzie podejmował działania we współpracy z kuratorium oświaty. Zapowiedział także apele do samorządów, do których należy m.in. podejmowanie decyzji o wydawaniu koncesji na sprzedaż alkoholu oraz dysponowanie środków z tzw. „kapslowego”.

Instrumenty w rękacj samorządów
Do tych działań nawiązał wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała. – W naszych komptenecjach [tj.  samorządów – przyp. red.] jest tworzenie sieci punktów sprzedaży, zarówno gastronomicznej, jak i detalicznej napojów alkoholowych, organizacja sieci szkolenej, oddziaływania programowe [edukacyjne] – wymieniał. – To pokazuje, że mamy w naszych dłoniach instrumenty, którymi możemy oddziaływać negatywnie albo pozytywnie. Za pozytywnym zaangażowanie idzie zdrowie, pomylność rodzin, społeczeństwa – mówił.

– Przyjrzałem się liczbie wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w stosunku do limitów, które ustaliliśmy. Okazuje się, że jedynie 60 proc. limitu jest wykorzystywane. To sygnał dla nas, że limit sprzedaży jest ustawiony zbyt wysoko – tłumaczył.

Znaczenie działań edukacyjnych podkreślał wójt gminy Zławieś Wielka, Jan Surydka. – Zaczynamy od podstaw, poprzez szkoły. W naszej gminie przeznaczamy na ten cel dużo środków, stawiamy też na szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi: harcarzami, członkami klubu AA, którzy już przeszli ciężką walkę z tą chorobą. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie jest początkiem wspólnych działań – zakończył.

W programie kongresu znalazły się prelekcje na temat m.in. odpowiedzialności samorządów za trzeźwość, realizacji programu profilaktycznego w szkole, roli Kościoła w wychowaniu do trzeźwości.  
*Krucjata Wyzwolenia Człowieka to program krzewienia abstynencji zainicjowany przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie, ogłoszony 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu w obecności Jana Pawła II.

tekst (ze zmianami) za tygodnikbydgoski.pl

Zdjęcia z konferencji prasowej i kongresu - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji