Kościół w Polsce 28 Apr 08:07 | kd
Arcybiskup Henryk Muszyński obchodzi 65. lecie święceń kapłańskich

fot. prymaspolski.pl

28 kwietnia arcybiskup Henryk Muszyński obchodzi 65. rocznicę święceń kapłańskich.

28 kwietnia 1957 roku w katedrze w Pelplinie z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego rzyszły arcybiskup przyjął święcenia kapłańskie. Od tej chwili minęło już 65 lat, wypełnionych na służbie Bogu i ludziom.

W 1960 roku rozpoczął studia specjalistyczne, które odbywał kolejno w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej diecezji chełmińskiej i rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wykładał także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, W 1985 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. 

25 marca 1992 roku, na mocy decyzji Jana Pawła II wyrażonej w bulli „Totus Tuus Poloniae populus” został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim.  Często odwiedzał podległe sobie parafie, nie szczędząc sił i troski na głoszenie Słowa Bożego.

W 2012 r. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wydało publikację - wywiad rzeka z arcybiskupem. 

 

kd Autor

Redaktor/Publicysta