Inne 16 Jun 13:52 | Jarosław Aleksander
Watykan ostrzega przed korupcją. Koronawirus to też biznes

fot. Enrico B.

Stolica Apostolska wydała specjalne oświadczenie ostrzegające przed korupcją w walce z pandemią. Kościół jest zaniepokojony próbami korumpowania państw i rządów przez obce firmy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przejrzystość w obszarach związanych ze służbą zdrowia i zamówień publicznych. „Korupcja, jako jedna z najbardziej głębokich ran tkanki społecznej, szkodzi poważnie zarówno z etycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia” - czytamy w oświadczeniu.

Watykan ostrzega by zwrócić uwagę na pokusę łatwych zysków wykorzystujących ludzki strach. Watykańska delegacja przy OBWE przypomina także, że osoby pracujące w służbie publicznej mają szczególny obowiązek działania w sposób przejrzysty i uczciwy. „Takie zachowanie wspiera relacje pomiędzy obywatelami i instytucjami. Nadużywanie tego zaufania jest jednym z najpoważniejszych przejawów kryzysu demokracji

Stolica apostolska i organizacje kościele nie są wolne od nacisków korupcyjnych. Firmy chcące wzbogacić się na instytucjach pomocy publicznej i prywatnej rozkwitają w czasach trudnych i niebezpiecznych. Jest to wysoce naganne moralnie na co zwraca uwagę Stolica Apostolska.